• Hà Phi Anh lúc 17-07-2017 11:15 (230 lượt xem) Hỏi điểm
    Em năm nay thi đc 21,5đ. Em dự tính đăng kí hệ clc ngành Công nghệ kĩ thuật nhiệt thì cơ hội đậu có cao không ạ?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-07-18 16:03:14

    Nếu nộp xét tuyển hệ CLC thì cơ hội cao.