• Câu hỏi 157 lúc 29-06-2015 13:16 (825 lượt xem)

    Học phần GDTC2 em đã được học môn bóng chuyền cơ bản, vậy khi học GDTC3 em có nên chọn học tiếp môn bóng chuyền nâng cao hay chọn một môn mới?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:16:49

    Em không nên chọn môn mới trừ khi em cảm thấy mình hoàn toàn không có năng khiếu, tố chất hoặc không thích môn bóng chuyền . Ngược lại nếu như em tiếp tục chọn môn bóng chuyền để luyện tập ở học phần GDTC 3. Em sẽ gặp thuận lợi và việc học sẽ có kết quả tốt, vì nguyên tắc của tập luyện thể thao là lập lại càng nhiều lần thì kỹ năng càng tăng cao.


    1 tập tin đính kèm