• Câu hỏi 156 lúc 29-06-2015 13:14 (960 lượt xem)

    Sinh viên nữ thì nên chọn học môn thể thao nào cho phù hợp, không nên chọn môn thể thao nào để việc học có kết quả tốt?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:14:31

    Trừ môn bóng đá , tất cả các môn còn lại SV nữ đều có thể học nếu phù hợp các tiêu chí liên quan.


    1 tập tin đính kèm