• Câu hỏi 154 lúc 29-06-2015 13:13 (645 lượt xem)

    Tại sao lại chọn học bơi hoặc theo sở thích?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:13:44

    Vì chọn môn học theo sở thích thì xác suất tiến bộ sẽ cao hơn, còn môn bơi lội sẽ hữu dụng cho bản thân suốt đời.


    1 tập tin đính kèm