• Câu hỏi 153 lúc 29-06-2015 13:13 (782 lượt xem)

    Nếu như trong suốt thời phổ thông, em chưa từng tập luyện qua môn thể thao nào và cũng không thấy mình có năng khiếu thể thao thì phải làm sao?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:13:18

    Trong trường hợp chưa từng chơi qua môn thể thao nào và cũng không thấy mình có năng khiếu thể thao thì sinh viên nên chọn môn theo cảm tính sở thích hoặc chọn học bơi


    1 tập tin đính kèm