• Câu hỏi 152 lúc 29-06-2015 13:12 (475 lượt xem)

    Tại sao nên chọn môn học thể thao mà mình đã từng chơi qua hoặc cảm thấy bản thân có khiếu?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:12:54

    Khi học môn thể thao mà SV đã từng chơi qua, hoặc có chút ít năng khiếu. Sinh viên sẽ dễ thích nghi từ đó dễ dàng nâng cao khả năng chuyên môn, để đạt mức độ thuần thục sau khi kết thúc học phần.


    1 tập tin đính kèm