• Câu hỏi 151 lúc 29-06-2015 13:12 (596 lượt xem)

    Nếu em không thể xác định được tố chất nổi trội của mình và cũng không biết môn thể thao nào đó có đặc điểm thế nào thì phải làm sao để chọn được môn học phù hợp?

  • Võ Thanh Lộc lúc 2015-06-29 13:12:13

    Trong trường hợp sinh viên, không thể xác định được môn thể thao nào phù hợp với bản thân theo tiêu chí chung thì sinh viên nên chọn môn học thể thao mà mình đã từng chơi qua trong thời gian học phổ thông hoặc cảm thấy bản thân có năng khiếu.


    1 tập tin đính kèm