• Nguyễn Thế Thiện lúc 23-05-2017 20:44 (246 lượt xem) Chương trình học sinh viên Sư phạm Nhiệt K16
    E muốn biết chương trình học của ngành Sư phạm CNKT Nhiệt K16 cô có thể cho em biết thông tin về chương trình sẽ học của ngành em được không cô,
  • ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn lúc 2017-05-24 10:00:27

    em có thể lên trang web của khoa CKĐ: http://fae.hcmute.edu.vn/

    sau đó vào mục Đào tạo để biết chi tiết hơn. chào em