• Tăng Bảo Long lúc 18-05-2017 18:40 (266 lượt xem) rớt môn thực tập bắt buột
    nếu e rớt 1 trong các môn thực tập bắt buộc che e hỏi hình thức đăng kí học lại như thế nào
  • CV. Mai Thị Lai lúc 2017-05-30 09:30:24

    Chào em,

    Nếu em rớt môn thực tập thì vào học kỳ tiếp theo em làm đơn xin đăng ký học và nộp về VPK nhé.