• Nguyễn Việt Phước lúc 15-05-2017 17:26 (477 lượt xem) Mẫu đồ án
    Chào thầy, cô trong ban tư vấn. Hiện tại, em có làm bài tiểu luận cuối kì với yêu cầu hình thức theo mẫu đồ án. Thầy bảo rằng có thể tìm được mẫu đó trên web khoa, nhưng em tìm không thấy. Mong thầy cô cho em hướng dẫn để tìm. Em xin cảm ơn.
  • TS. Nguyễn Văn Trạng lúc 2017-06-04 10:28:04

    Chào em,

    Em xem chi tiết theo liên kết sau:

    http://fae.hcmute.edu.vn/TopicId/b011048f-1426-4cbe-855a-b48a7fecb043/cac-bieu-mau-huong-dan