• Tăng bảo Long lúc 12-05-2017 08:40 (408 lượt xem) vấn đề thực tập công ty
    ban tư vấn (btv) cho e hỏi nếu hè năm 3 e được đi thực tập ngoài công ty vậy đến năm 4 e có được tiếp tục đi hay không!
  • CV. Mai Thị Lai lúc 2017-05-30 09:24:37

    Chào em,

    Nếu em có nguyện vọng đi thực tập công ty (đi thực tập sinh) trong hè thì khoa sẽ tạo điều kiện cho em. Và nếu em muốn dùng kết quả này để lấy điểm thực tập tốt nghiệp thì em có thể dùng lấy điểm.

    Nếu em không muốn lấy kết quả đó thì đến năm 4 nếu em muốn đi tiếp em vẫn có thể đăng ký đi được nhé!